Sonucu Daralt
Kategori
(x)Hz. Muhammed (s.a.v) - Siyer
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 230 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Birincisinde, Mekke gençlerinden örnekler verdiğimiz Peygamberin Genç Arkadaşları adlı iki kitaplık dizinin ikinci ve son kitabında, Allah’ın Elçisi’ne (asm) Medine’de arkadaş olmuş genç sahabilerden bazılarını konu edindik... Kitabın sayfaları arasında, genç sahabileri kendinize yakın hissedeceğiniz ve onların müthiş hayatlarından kendi hayatlarınıza, yön verecek hatıralar okuyacaksınız... "Size hayırlı gençleri tavsiye ederim. Çünkü onların kalbi daha incedir. Allah beni doğrulukla ve hoşgörü ile gönderdi
60 TL.
Bu kitap, Kur’ân’ı okumaya, özellikle de âyetleri anlayarak, üzerinde düşünerek okumaya bir çağrıdır. Kur’ân, Rabbimizin bize gönderdiği “huzurlu yaşama kılavuzu” niteliğinde eşsiz bir ilâhî armağandır. Bizler, bu İlâhî Kılavuz Kitabını hakkıyla okuyup anlarsak, hem dünyada huzur ve mutluluk içinde yaşar, hem de bu geçici ve kısa hayattan sonra gelecek olan o asıl ve sonsuz hayata, yani âhiret hayatına tam anlamıyla hazırlanabiliriz. Şunu açık ve net olarak belirtelim ki, Kur’ân’dan her gün bir veya birk
65 TL.
Resûl hazretinün ashâbından Mekke şehrinde hîç kimesne kalmadı cemîi Resûl destûrı birle göçdiler, Medîne şehrine vardılar. Darîr Çûn bunlar itdi ittifâk Cebrâil indi didi kim Her kim sana kasd eylese cânına od başına hâk Yazıcıoğlu Hemân Cebrâîl aleyhi’s-selâm geldi, ‘Yâ Muhammed Kureyş kavmi böyle tedbîr itdiler ki seni katl ideler, imdi bu gice sen evvelki yatağında yatma.’ diyü tenbîh eyledi. Bâkî Çûn Aliyyü’l-Murtazâ radıyallâhu anh Resûl-i Ekremün sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem yerinde yat
170 TL.
Hz. Peygamber’in(sav) ahlakı Kur’an’dı. Hz. Peygamber’in ahlakının Kur’an ahlakı olması demek, Onun(sav) Kur’an’ı en ince detayına kadar yaşaması demektir. O(sav), ilahi emirleri ve nehiyleri sadece tebliğ etmekle kalmamış aynı zamanda büyük bir aşkla öncü ve örnek olarak kendisi yerine getirmiş ve engin bir takva duygusu ile haramlardan sakınmıştır. Kur’an’ın fazilet olarak saydığı sıfatların hepsi bilâ istisna Onda(sav) mevcuttur ve O(sav) Kur’an’ın nehyettiği her türlü karakter özelliğinden ve davr
90 TL.
Allah tüm zamanlar ve mekanlar için Hz. Muhammed’i mutlak lider ve rehber olarak Müslümanların önüne koymaktadır. Nitekim Kur’an’da farklı surelere dağılmış olan yedi sayfa tutarındaki ayetler bu hususa vurgu yapmaktadır. Allah’ın buyruklarını başının tacı yapan Müslümana düşen görev de Hz. Muhammed’in hayatına odaklanmak ve oradan hayat prensipleri edinmektir. Bunlardan biri de Rasûlullah’ın görevlendirmelerde nasıl bir yöntem takip ettiğidir. Elinizdeki kitap Allah Rasûlü’nün bu yönünü ele almakta ve g
50 TL.
Hz. Hatice (radiyallahu anha) hanımlar sultanıydı. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) onun kadrini, “Onun gibisi var mıydı?” sözleriyle insanlık âlemine ilan etmiş ve şöyle buyurmuştu: “Allah’a yemin olsun ki, Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir. İnsanlar beni inkâr ederken o bana inandı, sözlerimi tasdik etti. İnsanlar benden uzak dururken o beni malıyla destekledi. Allah, onun vesilesiyle beni evlatla rızıklandırdı.” Hz. Hatice ilklerin annesiydi. Allah ve Resulü’ne iman edip tasdik eden ilk i
48 TL.
Şeyh imam dedi ki: İlim ehlinden bir cemaat bana, kendilerine selefin hayatını, hallerini, yaşantılarını anlatan bir kitap yazdırmamı teklif ettiler. Hafif olsun diye senedlerinin çoğunu hazfedeyim istediler. Bizden önceki alimler bu konuda telifler yaptılar. Bazıları muhaddislerin tarihini, bazıları tasavvuf erbabının ve ariflerin hayatını, bazıları da ilim ehlinin tabakalarını kaleme almıştır. Ben de bu kitabı kaleme aldım. Adını, kitab Siyer es-Selef olarak koydum. Kitaba sahabelerin meşhur zatlarıyla ba
160 TL.
"Sözlerimle Muhammed'i (a.s.) övmüş olmadım Bilakis Muhammed'ten (a.s.) bahsetmekle sözlerime değer kazandırmış oldum."
240 TL.
Zehebî henüz hayatta iken kendi nüshası esas alınarak 739-743 (1338-1342) yıllarında istinsah edilen ve günümüze ulaşan yazma nüshada adı Siyeru alâmi'n-nübelâ diye geçen eser çeşitli kaynaklarda Kitâbü'n-Nübelâ, Ayânü'n-nübelâ, Alâmü'n-nübelâ, Siyerü'n- nübelâ, Târîu'n-nübelâ ve Târîu'l-ulemâi'n-nübelâ şeklinde kaydedilmektedir. Müellif, Târîu'l-İslâm ve vefeyâtü'l-meşâhîri ve'l-alâm adlı hacimli kitabını 726 (1326) yılında tamamladıktan sonra bu eserini kaleme almıştır. On dört cilt halinde yazılan eser A
375 TL.
Elinizdeki kitapta her yönüyle hayatını öğrenmeye ve anlamaya ihtiyaç duyduğumuz Peygamber Efendimiz (sas) döneminde yaşamış, onu görmüş ve onun yakınında bulunmuş eşleri dışındaki hanımlarla ilgili merak edilen birçok bilgiye ulaşacağınızı ümit ediyoruz. “Peygamber Asrının Hanımları” üst başlığıyla sunulan bu seride Peygamberimiz’in (sas) kızları, halaları, sütanneleri ve onu yetiştiren hanımlar, ilk iman eden hanımlar, Habeşistan’a hicret eden hanımlar, Medine muhaciri hanımlar, Ensar hanımları,Peyg
40 TL.
Elinizdeki kitapta her yönüyle hayatını öğrenmeye ve anlamaya ihtiyaç duyduğumuz Peygamber Efendimiz (sas) döneminde yaşamış, onu görmüş ve onun yakınında bulunmuş eşleri dışındaki hanımlarla ilgili merak edilen birçok bilgiye ulaşacağınızı ümit ediyoruz. “Peygamber Asrının Hanımları” üst başlığıyla sunulan bu seride Peygamberimiz’in (sas) kızları, halaları, sütanneleri ve onu yetiştiren hanımlar, ilk iman eden hanımlar, Habeşistan’a hicret eden hanımlar, Medine muhaciri hanımlar, Ensar hanımları,Peyg
35 TL.
Elinizdeki kitapta her yönüyle hayatını öğrenmeye ve anlamaya ihtiyaç duyduğumuz Peygamber Efendimiz (sas) döneminde yaşamış, onu görmüş ve onun yakınında bulunmuş eşleri dışındaki hanımlarla ilgili merak edilen birçok bilgiye ulaşacağınızı ümit ediyoruz. “Peygamber Asrının Hanımları” üst başlığıyla sunulan bu seride Peygamberimiz’in (sas) kızları, halaları, sütanneleri ve onu yetiştiren hanımlar, ilk iman eden hanımlar, Habeşistan’a hicret eden hanımlar, Medine muhaciri hanımlar, Ensar hanımları,Peyg
35 TL.
Elinizdeki kitapta her yönüyle hayatını öğrenmeye ve anlamaya ihtiyaç duyduğumuz Peygamber Efendimiz (sas) döneminde yaşamış, onu görmüş ve onun yakınında bulunmuş eşleri dışındaki hanımlarla ilgili merak edilen birçok bilgiye ulaşacağınızı ümit ediyoruz. “Peygamber Asrının Hanımları” üst başlığıyla sunulan bu seride Peygamberimiz’in (sas) kızları, halaları, sütanneleri ve onu yetiştiren hanımlar, ilk iman eden hanımlar, Habeşistan’a hicret eden hanımlar, Medine muhaciri hanımlar, Ensar hanımları,Peyg
35 TL.
Elinizdeki kitapta her yönüyle hayatını öğrenmeye ve anlamaya ihtiyaç duyduğumuz Peygamber Efendimiz (sas) döneminde yaşamış, onu görmüş ve onun yakınında bulunmuş eşleri dışındaki hanımlarla ilgili merak edilen birçok bilgiye ulaşacağınızı ümit ediyoruz. “Peygamber Asrının Hanımları” üst başlığıyla sunulan bu seride Peygamberimiz’in (sas) kızları, halaları, sütanneleri ve onu yetiştiren hanımlar, ilk iman eden hanımlar, Habeşistan’a hicret eden hanımlar, Medine muhaciri hanımlar, Ensar hanımları,Peyg
40 TL.
Elinizdeki kitapta her yönüyle hayatını öğrenmeye ve anlamaya ihtiyaç duyduğumuz Peygamber Efendimiz (sas) döneminde yaşamış, onu görmüş ve onun yakınında bulunmuş eşleri dışındaki hanımlarla ilgili merak edilen birçok bilgiye ulaşacağınızı ümit ediyoruz. “Peygamber Asrının Hanımları” üst başlığıyla sunulan bu seride Peygamberimiz’in (sas) kızları, halaları, sütanneleri ve onu yetiştiren hanımlar, ilk iman eden hanımlar, Habeşistan’a hicret eden hanımlar, Medine muhaciri hanımlar, Ensar hanımları,Peyg
40 TL.
Elinizdeki kitapta her yönüyle hayatını öğrenmeye ve anlamaya ihtiyaç duyduğumuz Peygamber Efendimiz (sas) döneminde yaşamış, onu görmüş ve onun yakınında bulunmuş eşleri dışındaki hanımlarla ilgili merak edilen birçok bilgiye ulaşacağınızı ümit ediyoruz. “Peygamber Asrının Hanımları” üst başlığıyla sunulan bu seride Peygamberimiz’in (sas) kızları, halaları, sütanneleri ve onu yetiştiren hanımlar, ilk iman eden hanımlar, Habeşistan’a hicret eden hanımlar, Medine muhaciri hanımlar, Ensar hanımları,Peyg
40 TL.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), hayatı boyunca her konuda örnek olmuş ve bunu sadece söz ile değil, davranışlarıyla da göstermiştir. Günümüz insanı, Peygamberimizi örnek almayı; O’nun gibi eş, O’nun gibi baba, O’nun gibi komşu, kısaca; hayatın her alanında O’nun gibi doğru, dürüst ve iyi bir şahsiyet olmak şeklinde anladığı ve bunu gerçekleştirmeye koyulduğu zaman, dünya ve âhiret hayatı huzur içerisinde olacaktır. Hz. Peygamber’i örnek almak için öncelikle onu tanımak ve ahlâkını, şahsiyetini ve hayat
95 TL.
 %  30
Biricik Önderim;Peygamberim Efendim
“Alemlere rahmet” olduğu Rabbimizce ifade buyurulan “Sultan-ı Resul” hakkında yazmak ve konuşmak hem çok büyük şeref hem de pek çok titizlik gerektiren bir iş. O’ndan iyi niyetle bahsetmek O’na değil, konuşana ve yazana kıymet kazandırır. O’nu övmek, O’nun için değil öven için bir devlettir.
17.5 TL. 25 TL.
Bu çalışmanın benzerlerinden farkı Resulullah’ı (SAV) Sireti ve Sünneti ile günümüze taşıyarak O’nu güncelleştirmek ve O’nun mesajını günümüze taşıma sorumluluğunun hissettirilmeye çalışılması gayretidir. Zira Muhammed Aleyhisselam’ın (SAV) son elçi olması bunu gerektiriyor ki bu Müslüman olmanın temel vasfıdır. Evet! Resulullah’ın (SAV) Sünnet’ini bu açıdan, yani onunla yaşama sorumluluğu açısından incelemek ve davranışlarımızı, hayatımızı bu esasa dayandırmak zorundayız. Öyle ki olması gereken ideallerimi
170 TL.
GÖNÜLLER FATİHİ HZ. MUHAMMED’İN (SAV) YAPTIĞI İNKILAP Ömrünü eğitime adamış biri olarak Gönüller Sultanı’nın (sav) hayatını incelerken öğretmenliğine hayran kaldım. 23 senede gerçekleştirdiği inkılap göz kamaştırıcı. Öğretmenlerin en etkilisi, en başarılısı, en çok sevileni. Vahşi, cahil, kaba, zalim, puta tapan, ahlak nedir bilmeyen bir topluma öğretmen oldu. O akılları aydınlattı, nefisleri terbiye etti, kalplerin sevgilisiydi. Tanıyan herkes onu canından çok sevdi. Gönülleri fethetti. Kaynaklarda en çok
120 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 230 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1