Format Kitap
Barkod 9789756634022
Yayın Tarihi 2008-07-22
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 160
Kapak Karton
Kağıt 2.Hamur
Boyut 135 X 195

Emeği Geçenler :
Yazar   :

Hasan Sezâyi-i Gülşeni Hazretlerinin

Kalem-i sun´-ı ezel her ne ki tahrîr itdi
Kayd idüp sahf-ı ebedde anı takdîr itdi

Evvel ü âhiri bir noktada cem´ itmişidi
Fasl içün bast-ı hurûf eyledi teksîr itdi

Baksañ ol dâ´irede noktayı tasvîr itdi
Sür´at-i devrile bir dâ´ire çekmiş nokta

Koydı ol noktanuñ ´aynını göñül dîdesine
Merdüm-i dîdeyi ´aksi ile tenvîr itdi

Nükteyi duydı SEZÂYÎ dehen-i yâri sorup
Noktanuñ sırrını ´âriflere takrîr itdi

Gazelinin Şerhi
Hasan Sezayi Hazretlerinin Torunu
Sefine-i Evliyâ İsimli Eserin Müellifi
Osmanzâde Hüseyin Vassaâf Bey’in Mürşîdi
Şeyh Şuayb Şerafeddin Efendi Hazretlerinin
Hayatı - Nur Risalesi-
Gülşeni Silsilenamesi ve Gülşeni İcazetnamesi
160 Sahife
*
TÂRÎH-İ DUHTER-İ SEZÂYÎ
(1123)
Dahı ma´sûm iken bildi bu fânîde bekâ yokdur
İkâmet kılmadı anuñ içün bu dâr-ı rıhletde

Kopardı gülşen-i tenden ecel nev-reste bir gonçe
Hezâr hasretle kaldılar peder mâderle firkatde

Bi-hamdillâh ki hem-nâm idi Zehrâ ile ol ma´sûm
Anuñ hürmetine yâ Rab ola anuñla vuslatda

SEZÂYÎ fevtine târîh du´âlar eyleyüp didüm
Çiçek gibi açılsun Fâtımam gülzâr-ı cennetde

DİL-DÂDEYEM CÂNUM EFENDÜM

Saña dil-dâdeyem cânum efendüm
Baña rahm eyle sultânum efendüm

Degüldür hâl-i dil takrîre hâcet
Bilürsin dilde pinhânem efendüm

Seni bildüm senüñle saña geldüm
Budur tahkîk-i îmânum efendüm

Firâkuñ bârına zerre tahammül
Ne sabrum var ne dermânum efendüm

SEZÂYÎ derd-mendüm dilde tâbum
Yanar âteşde her yanum efendüm


RUBAİ
Hayr u şer her ne kim zuhûr eyler
Sensin âlet velîki hakkuñdur
Cümle takdîr ile gelür fi’le
İşleyene dime ki hakkuñdur

devamını oku..
Kategori : Diğer
% 45
indirim
5.50
Liste Fiyatı : 10.00
Kazancınız : 4.50
Miktar :  
Adet
 Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %45.00 indirim