Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
(x)Şemsettin Işık
Sıralama : Göster :
Toplam 4 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Geçmişten Günümüze Kur'an'ı Anlama ve Yaşama Önündeki Engeller
Yüce Allah, insanı varlıklar âleminin efendisi olarak yaratmış ve ona özel bir değer vermiştir. Onun dünya hayatındaki yolculuğu esnasında yalpalamasına razı olmamış ve rahmeti gereği iki cihanda huzur ve saadet içinde yaşayabilmesi için sürekli yol göstermiştir. Sünnetullah kabilinden devam edip gelen bu kılavuzluklar, Hz. Muhammed (s.a.v) ve onun diliyle son defa evrensel boyutta Kur'an-ı Kerim ile tekrarlamıştır. Tarihî süreç içinde yapılagelen çağrılarda olduğu gibi bu son davete kulak verip iman edenle
13 TL. 20 TL.
 %  35
Kur'an'da Taklit Anlayışı
İnsan, yaratılışı ve icra edeceği halifelik fonksiyonu itibariyle eşsiz bir varlıtır. Bundan daha ötesi olmadığına göre, kendisini bu dereceden aşağılara çekecek herhangi bir yanıltıcı çağrıya kulak vermeyip istikrar çizgisini sürdürmesi gerekir. Halbuki onun tarihî süreç içerisinde hâl ve gidişatının grafiğine bakılıdığında, zaman zaman diğer varlıklara karşı üstülük arz eden fonksiyonlarını dondurup, şuursuzca toplumun akıntısına kürek çekerek taassubî bir taklit anlayışı içinde bocaladığı görülmektedir.
11.05 TL. 17 TL.
 %  35
Kur'ân-ı Kerim'e Göre Evlenme ve Boşanma
Yanlış anlamaları ve haksızlıkları ortadan kaldırmak için gelişen şartları ve anlayışı dikkate alarak, karşılaştığımız hususları yeniden hidayet rehberi olan yüce kitabın mesajına uygun bir şekilde ele almak durumundayız. Zira her dönemin kendisine has problemleri ve onların arka planını oluşturan birbirinden farklı illetleri bulunmaktadır. Bunlar, çeşitli alanlarda kaydedilen gelişmelerin bir sonucu olarak tezahür etmektedir. Dolayısıyla geçmişin anlayış ve uygulama biçimi, nasıl kendi zamanına uygun ç
11.05 TL. 17 TL.
 %  30
İlk Ahit
Bu çalışma, Allah ile âdemoğulları arasında ezelde yapıldığı haber verilen ilk sözleşmeyi ve ona sadakate sevk eden ve sadakatten alıkoyan etkenleri, kuranı Kerimin bütünlüğünü esas alarak incelemeye çalışır. Arka Kapak Yazısı Yüce Allah, yeryüzünü insanın yaşayabileceği mükemmel bir hale getirdikten sonra orada hükümlerini uygulayıp, kendi adına iş görebilecek bir halife yaratmayı murat etmiştir. Bunun akabinde onu, yani Hz. Âdemi yaratıp akıl, ilim ve irade gibi birtakım özellikler ile donatarak, yaratı
21 TL. 30 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 4 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1