Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Oy, Markus, Oy!
İngiliz hikâyeleri serisinin son kitabıdır. İlk kitaplardaki kahramanların yerini torunları alır. "Tuhaf bir kişi Markus. Markus'u sevenler olur, sevmeyenler olur. Okurun Markus'un kişiliğini yorumlamasının dışında ve değişik bir özelliği var benim için. Hayatımın Regina'yı kaybettikten sonraki bir yıla yaklaşık en müşkül zamanı içinde yaşayabilmeme yardımcı oldu bana Markus
36 TL. 45 TL.
 %  20
Gönüllerin Dirliği
16. asır Osmanlı şairi Bâkî’nin bugüne kadar ele geçmediği söylenen eseri, Bünyamin Ayçiçeği’nin editörlüğünde Gülşah Taşkın, Arzu Atik ve Güler Doğan Averbek tarafından yayına hazırlanan bu kitap ile Bâkî külliyatında olması gereken yere ircâ edilmiş bulunuyor. Bâkî, Ebu Eyyub el-Ensârî’den nakledilen hadisleri ihtiva eden Nefehâtu’l-abîri’s-sârî bi-ehâdîsi Ebî Eyyûb el-Ensârî’ninmuhtasar şerhi olarak tanımlanabilecek eserine Hayâtu’l-kulûb bi-rivâyâti Ebî Eyyûb adını vermiş ve onu Sokullu Mehmed Paşa’y
100 TL. 125 TL.
 %  20
Cem Sultan
Osmanlı tarihinin şüphesiz en ilgi çekici olaylarından birisi Cem Sultan hadisesidir. İstanbul fatihi Fatih Sultan Mehmed’in oğullarından birisi olan Cem Sultan, tarihin en hazin şehzade hikâyelerinden birisine konu olmuştur. Fatih’in vefatı üzerine ağabeyi Bayezid ile bir iktidar mücadelesine girişmiş; ‘Ya devlet başa, ya kuzgun leşe!’ kuralının geçerli olduğu bu acımasız mücadeleyi kaybeden taraf Cem Sultan olmuştur; ‘hükmü ilahi’, saltanatı ona nasip etmemiştir. Cumhuriyet döneminin ilk ve başarılı ta
48 TL. 60 TL.
 %  30
Anlam Değişmeleri Işığında Kur'an'da Yeni Anlam Kazanan Kelimeler
Bütün köklü değişimler dille başlar.. İslam ümmetinin temellerinin atıldığı nüzul asrında cahiliye karanlığına saplanmış Arap toplumu örnekliğinde bütün insanlığı kıyamete kadar aydınlatacak toplumsal ruh ve bilinç, Arapçanın din dili olmasını sağlayan ilahî müdahalelerle gerçekleşmişti. Sürdürülen hayat tarzının dil üzerindeki etkisi aşikâr olduğuna göre, İslam öncesinde cahiliye dönemini yaşayan Araplar için K. Kerim ile birlikte ciddî bir değişimin hâsıl olduğu ve bu değişimin dile de yansıdığı malumdur.
49 TL. 70 TL.
 %  30
İslâm Mezhepleri Tarihi
İslâm Dini’nin birer düşünce okulu sayılan itikâdî ve siyasî fırkaları konu edinen İslâm Mezhepleri Tarihi disiplini, İslâm’da mezheplerin birer din değil, dinin birer yorumu demek olan beşerî nitelikli sistemler olduğunu, bu yüzden dinle asla özdeşleştirilemeyeceklerini ispat etmek suretiyle, mezheplerin birbirlerine düşman birer oluşum ya da düşünce özgürlüğü önünde birer engel değil, İslâm’ın belirlediği sınırlar içinde kaldıkları müddetçe birer zenginlik ve rahmet olduklarını ortaya koyarak önemli ve
77 TL. 110 TL.
 %  30
Mukaddime
İbn-i Haldûn, günümüzden yaklaşık 670 yıl önce kaleme aldığı Mukaddime adlı eserinde “Sosyoloji, Tarih Felsefesi, Antropoloji, Ekonomi” gibi toplumsal bilimlerle ilgili yepyeni fikirler ortaya koymuş ve haklı olarak “sosyolojinin kurucusu” olarak kabul edilmiştir. İbn-i Haldûn’un, çağının sınırlarını aşan bu fikirleri yüzyıllar boyunca tam olarak anlaşılamamış ve hak ettiği karşılığı da bulamamıştır. Cemil Meriç bu durumu “Ortaçağın karanlık gecesinin, ne öncüsü ne de devamcısı olmayan, muhteşem ve münze
196 TL. 280 TL.
 %  30
Kur'Ân-I Kerîm Ve Hz. Peygaber'İn Asr-I Saâdet Arap Şiiri'ne Etkisi
Ka‘b b. Züheyr, Allah Resûlü’nün heybetli duruşu karşısında duygularını dizelere döker ve şunları söyler: لَقَد أَقُومُ مَقَاماً لَوْ يَقُومُ بِهِ أَرَى وَأَسْمَعُ مَا لَوْ يَسمَعُ الْفِيلُ لَظَلَّ يُرْعَدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الرَّسُولِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَنْوِيلُ Öyle bir makamda durmaktayım ki şu an, yerimde olsa şayet/ Ve gördüğümü (görse) duyduğumu duysa (koca bir) fil/ Titrerdi (korkudan) her daim. Ve bu makamda o koca fili ancak/ Peygamberden gelecek bir af kurtarırdı Allah’ın izniyle.
35 TL. 50 TL.
 %  30
Teori ve Pratikte Sahâbe İcmâ’ı
Sahâbe-i kirâm, Kur’ân’ı, Hz. Peygamberden ﷺ öğrenme, anlamadıkları konuları sorma gibi bir imkâna sahip olmuşlardır. Yaşayan Kur’ân Hz. Peygamber ﷺ ile beraber yaşamış ve onun sünnetine bizzat şahitlik etmişlerdir. Bu dinin temel iki kaynağı olan Kur’ân ve sünnet onların nakli ile bize kadar gelmiştir. Hz. Peygamber’in tedrisinden geçerek ondan ilim öğrenen, onun ahlakıyla ahlaklanan bu nesil, İslâm’ın yaşanabilir bir din olduğunun canlı örnekleri olmuşlardır. Dolayısıyla sahâbeyi tanımak onların bu dini a
31.5 TL. 45 TL.
 %  30
Abdullah B.Ravaha ve Eski Arap Şiirindeki Yeri
Abdullah b. Ravâha, Cahiliye ve İslâm dönemlerinde yaşamış muhadram şairlerdendir. Abdullah b. Ravâha ismi daha çok II. Akabe Biatı’ndan sonra gelişen olaylarla birlikte anılmaktadır. Nitekim Allah Resûlü ile karşılaştığı günden itibaren hicretin VIII. yılında Bizanslılarla Müslümanlar arasında meydana gelen Mu’te Gazvesi’nde şehit düştüğü son ana kadar Allah Resûlü’ne hemen her aşamada eşlik etmiş ve düşman karşısında kılıçla olduğu kadar söylediği şiirlerle de Allah Resûlü’nü savunmuştur. Dünyaya meyletme
38.5 TL. 55 TL.
 %  30
Arapça el Kıraat 4 - Silsiletü Talimül Lugatil Arabiyye
Arapça diliyle yazılmış okuam kitabını serisinin 4. kitabıdır. Türkçe açıklama yoktur. Not: Bu serinin dört kitaptan oluşmaktadır. el Kıraa ve el Kitebe 1 / Silsiletü Talimül Lugatil Arabiyye Arapça el Kıraat 2 / Silsiletü Talimül Lugatil Arabiyye Arapça el Kıraat 3 / Silsiletü Talimül Lugatil Arabiyye Arapça el Kıraat 4 / Silsiletü Talimül Lugatil Arabiyye
26.6 TL. 38 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1